Vad kännetecknar kolik?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18772

Vad kännetecknar kolik?

Långvarig och oförklarlig gråt

Förklaring

Spädbarnskolik är ett medicinskt tillstånd hos ett annars friskt spädbarn som kännetecknas av långvarig och oförklarlig gråt. Den allmänna definitionen är att gråten pågår i minst tre timmar per dag, under minst tre dagar per vecka och under minst tre månader. Tillståndet kallas också tremånaderskolik, eftersom det oftast går över när barnet är cirka tre månader och endast varar under spädbarnstiden. Kolik är i sig självt inte skadligt för barnet och lämnar inga fysiska men senare i livet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 44% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-24.