Vad är en lockout?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #18791

Vad är en lockout?

Att en arbetsgivare utestänger anställda från deras arbetsplats

Förklaring

En lockout innebär att en arbetsgivare utestänger anställda från deras arbetsplats. Den är motsatsen till en arbetarstrejk. Ordet kommer från engelskan och betyder "stänga ute", vilket skall förhindra arbetarna från att arbeta. Både strejker och lockouter var vanligt förekommande under industrialiseringen, men efter Andra världskriget har dessa inträffat mer sällan, om än varningar i samband med kollektiva förhandlingar.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 56% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-24.