Vad är en fossil?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #18793

Vad är en fossil?

Förstening av animaliska eller vegetabiliska avtryck

Förklaring

Ordet fossil kommer av latinets fossus som betyder "uppgrävd". Fossiler är avtryck av djur eller växter i sten eller, mer sällan, i bärnsten. Vanligt förekommande fossiler är havsdjur i gammal havsbotten som förstenats i klippor som torrlagts. De flesta fossiler är grova i detaljerna, vilket beror på att materialet bevarats först en tid efter djuret dött då det endast bestått av skelett och tänder.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 66% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-24.