Vad är nästa tal i denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34..?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #18821

Vad är nästa tal i denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34..?

55

Förklaring

Fibonaccital är tal som ingår i en heltalsföljd och är: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 osv. Fibonaccis talföljd är uppkallad efter den italienska matematikern Leonardo Fibonacci. Varje tal är summan av de två föregående Fibonaccitalen. Till exempel kan vi se att talet 8 erhålles genom summan av de två föregående talen (3+5). Nästa tal i ovanstående talföljd måste därför komma av 13+21=34 och efter det 21+34=55 osv.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 43% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-24.