Vad är ett annat namn på judarnas heliga skrift Torah?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1885

Vad är ett annat namn på judarnas heliga skrift Torah?

Moses lag

Förklaring

Judendomen är en världsreligion med rötter som går tillbaka till ca. 1200 f.Kr. Gudstjänst sker i synagogan. I Bibeln (Torah) skildras det hur Gud (Jahve) valde ättlingarna till Abraham, Isak och Jakob till sitt speciella folk, Israel, och gav dem landet med samma namn. Torah kallas också Moses lag eftersom den innehåller många lagar och förordningar om religiösa och sekulära frågor. Judarnas tvångsbosättning utanför sitt hemland (diaspora) började i antiken. Först i medelhavsländerna och sedan över hela jorden.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 39% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-30.