Från vilken religion kommer begreppet dao?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1893

Från vilken religion kommer begreppet dao?

Taoismen

Förklaring

Daoism (eller taoism) är en kinesisk traditionell religion/filosofi. Den utvecklades under de sista århundradena f.Kr. på bakgrund av exempelvis konfucianismen. Begreppet dao refererar till livets kosmiska harmoni som inte kan beskrivas med ord. Daoismen är vagt besläktad med västvärldens stoicism. Den senare utvecklingen av daoismen som folkreligion har väldigt lite gemensamt med den filosofiska taoismen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 45% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-30.