Vilken typ av religion är vanligtvis den första som utvecklas i ett samhälle?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1895

Vilken typ av religion är vanligtvis den första som utvecklas i ett samhälle?

Animism

Förklaring

Isolerade samhällen karakteriseras av animism (tron på att allt har en själ), medan polyteism (mångguderi) ofta utvecklas när människor samlas i samhällen. I större samhällen är monoteism (tron på endast en gud) vanligt förekommande.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 28% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-30.