Vilket av följande grundämnen är det lättaste och beräknas utgöra ca 3/4 av universums massa?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #19

Vilket av följande grundämnen är det lättaste och beräknas utgöra ca 3/4 av universums massa?

Väte

Förklaring

Namnet Hydrogéne kommer från grekiskans "hydōr" (vatten) och "gennaô" (jag bildar). På svenska heter det väte och är ett grundämne med atomnummer 1 i det periodiska systemet. Väte har en atommassa på 1,00794 g/mol och är det lättaste grundämnet. En väteatom består i regel av en ensam negativt laddad elektron som befinner sig runt en positivt laddad proton. Ämnet väte beräknas utgöra ca 3/4 av universums massa.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 43% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-09.