Inom vilken lära hittar man ordet algebra som kommer från en titel på en bok skriven år 820?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #19093

Inom vilken lära hittar man ordet algebra som kommer från en titel på en bok skriven år 820?

Matematiken

Förklaring

Algebra är en gren inom matematiken som kan definieras som en generalisering och utökning av aritmetiken. Genom algebra förstås också bokstavsräkning och vetenskapen om matematiska operationer. Grovt skissat kan algebra delas in i elementär algebra, abstrakt algebra, universell algebra och datoralgebra. I först nämnda exempel tittar man på egenskaperna för reella tal.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 90% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.