Vad är namnet på Christian Winthers kända dikt från år 1855?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

LITTERATUR FRÅGA #19121

Vad är namnet på Christian Winthers kända dikt från år 1855?

Hjortens flugt

Förklaring

Den danske poeten Christian Winther levde år 1796-1876. Han är mest känd för "Hjortens flugt" (1855), som är den danska romantikens sista stora mästerverk. Hans författarskap är mycket omfattande och innehåller ett brett utbud av lyriska och berättande dikter, samt ett litet men koncentrerat novellförfattarskap. Winther har bl.a. skrivit "Flykten till Amerika" (1900), som tillsammans med "Hjortens flugt" blev uppfattad som barn-och ungdomslitteratur, fast så inte var fallet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 33% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.