Vilket djur lever i Yggdrasils trädkrona?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #19138

Vilket djur lever i Yggdrasils trädkrona?

Hjort

Förklaring

I den nordiska mytologin är Yggdrasil, även känt som Världsträdet, ett stort askträd. Dess krona är alltid grön och når hela vägen upp till himlen. Det har tre rötter som går ut i tre olika världar. En av rötterna går till Asgård, gudarnas hem. Den andra går till Jotunheim där jättarna bor. Den tredje går till det underjordiska Nifelheim. Under varje rot finns också en källa, en av dessa är Mimers brunn.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 39% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.