James Baldwins fick sin allra första roman publicerad år 1953, men vad var titeln på denna bok?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

LITTERATUR FRÅGA #19164

James Baldwins fick sin allra första roman publicerad år 1953, men vad var titeln på denna bok?

Go Tell It on the Mountain

Förklaring

Den amerikanske författaren och samhällskritikern James Baldwin levde år 1924-1987. Han ägnade sig åt att utforska påtagliga men outtalade frågor om ras-, kön- och klasskillnader, samt deras spänningar och sökande efter acceptans. Många av dessa återfinns i essäsamlingen "Notes of A Native Son" från år 1955. Några av hans essäer utgavs en och en i bokform såsom "The Fire Next Time" (1963) och "No Name in the Street" (1972).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 38% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.