Vad kallas det kropp-själ-problem som filosofen Descartes ägnade sig åt att finna svar på?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

LITTERATUR FRÅGA #19167

Vad kallas det kropp-själ-problem som filosofen Descartes ägnade sig åt att finna svar på?

Dualism

Förklaring

Den franske filosofen och matematikern René Descartes (1596-1650) skapade den analytiska geometrin. Det var Descartes som uppfann det rätvinkliga koordinatsystemet som används än idag. Han är också obestridd grundare av den moderna filosofin, där han var den förste att formulera omvärldsproblemet och den moderna dualismen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 57% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.