Vad hette en av Frankfurtskolans främsta företrädare?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

LITTERATUR FRÅGA #19169

Vad hette en av Frankfurtskolans främsta företrädare?

Jürgen Habermas

Förklaring

Frankfurtskolan är en av de ursprungliga riktningarna inom 1900-talets nymarxistiska kultur. Begreppet kritisk teori är centralt för Frankfurtskolan. Det syftar till att beskriva den normativa grundlagen för sociologi, så att samhället kan kritiseras. I sin mest produktiva fas utgjordes Frankfurtskolan av en enastående krets av samhällskritiker.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 32% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.