Vad kallas den teori som har sina rötter i Frankfurtskolan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

LITTERATUR FRÅGA #19170

Vad kallas den teori som har sina rötter i Frankfurtskolan?

Kritisk teori

Förklaring

Frankfurtskolan är en av de ursprungliga riktningarna inom 1900-talets nymarxistiska kultur. Begreppet kritisk teori är centralt för Frankfurtskolan. Det syftar till att beskriva den normativa grundlagen för sociologi, så att samhället kan kritiseras. I sin mest produktiva fas utgjordes Frankfurtskolan av en enastående krets av samhällskritiker.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 34% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.