Vilket av följande är inte en eukalyptusart?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #19181

Vilket av följande är inte en eukalyptusart?

Lavaeukalyptus

Förklaring

Eukalyptussläktet är ett stort växtsläkte som består av fler än sjuhundra arter. Det är särskilt utbrett i Australien och Tasmanien. Några arter finns också i Nya Guinea, Indonesien och Filippinerna. Eukalyptusväxter är städsegröna, stora, medelstora eller buskliknande träd. Många av arterna har ett karakteristisk förhållande mellan bladen beroende på trädens ålder.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 23% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.