Vilken av följande religiösa rörelser kan sägas sträva efter teokrati som styrelseform?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #19189

Vilken av följande religiösa rörelser kan sägas sträva efter teokrati som styrelseform?

Jehovas vittnen

Förklaring

Teokrati betyder "gudsvälde". Här är styret och statsskicket baserat på religion. Den yttersta politiska makten ligger hos en religös klass, vanligtvis prästerna i statsreligionen. Dessa fungerar som ställföreträdare för Gud svarar inte inför folket, utan mot religionens gud eller gudar. Vanligtvis utgår lagen från religionen och tolkningen av religiösa skrifter är viktiga i den rättsliga formationen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 40% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.