Skörbjugg är en bristsjukdom som uppstår till följd av för lågt intag av en viss vitamin, vilken?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GASTRONOMI FRÅGA #19230

Skörbjugg är en bristsjukdom som uppstår till följd av för lågt intag av en viss vitamin, vilken?

C

Förklaring

Vitaminer är ett samlingsnamn på livsnödvändiga organiska molekyler som ingår i kroppens ämnesomsättning. Kroppen har inte kapacitet att producera dessa i tillräcklig mängd, så därför måste de tillföras via födan. Vitaminer är antingen fettlösliga eller vattenlösliga. Överskott av de fettlösliga kan lagras i kroppsfettet och kan även leda till förgiftning, medan överskott av de vattenlösliga försvinner med urinen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 65% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-23.