Vad kallas också den gröna blomkålen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GASTRONOMI FRÅGA #19253

Vad kallas också den gröna blomkålen?

Romanesco

Förklaring

Kålsläktet består av fler än trettio växtarter och hybrider som växer i Europa, Nordafrika och Asien. Släktet omfattar fler viktiga jordbruks- och trädgårdsgrödor än något annat släkte. Dessutom innehåller det även ett antal ogräsarter som antingen är inhemska vilda arter eller förvildade kulturväxter. De flesta kålarterna är ett- eller tvååriga, men några få av dem blir också till små buskar.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 52% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-23.