Vad är något ordnat efter om det är inrättat kronologiskt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #19282

Vad är något ordnat efter om det är inrättat kronologiskt?

Tid

Förklaring

Kronologi är läran om tidsindelning och tideräkning. Den kan delas in i relativ kronologi, vilket innebär att händelser sätts i förhållande till varandra. Den kan också delas in i absolut kronologi, där händelser fastställs med tydliga datum eller tideräkningar. Utgångspunkten för en absolut kronologi är alltid en objektivt verifierbar händelse.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 74% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-23.