Vad heter den bok som gjorde fransmannen Thomas Piketty känd när den lanserades år 2013?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #19295

Vad heter den bok som gjorde fransmannen Thomas Piketty känd när den lanserades år 2013?

Kapitalet i det tjugoförsta århundradet

Förklaring

Thomas Piketty (1971) är en fransk ekonom, som specialiserat sig på studier i ekonomisk ojämlikhet i förmögenhets- och inkomstfördelning. Han blev känd för omvärlden med lanseringen av boken "Le capital au XXIème siècle" (Kapitalet i det tjugoförsta århundradet). Boken är en summering som innehåller stora delar av hans forskningsarbete. Den berör särskilt kapitalets och förmögenhetsindelningens stigande betydelse.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 29% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-23.