Vad avgör priser på varor och tjänster en marknadsstyrd ekonomi?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #19317

Vad avgör priser på varor och tjänster en marknadsstyrd ekonomi?

Tillgång och efterfrågan

Förklaring

I en marknadsekonomi avgörs priserna på de flesta varor och produktionsfaktorer i ekonomin av tillgång och efterfrågan på marknaden för varje enskild produkt. Om konkurrensförhållandena på marknaden är fullkomliga, är marknadsekonomin en effektiv mekanism för att säkra att samhällets resurser fördelas på lämpligt sätt.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 62% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-23.