Vad blir det svenska uttrycket "inga nyheter är goda nyheter" på engelska?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #19344

Vad blir det svenska uttrycket "inga nyheter är goda nyheter" på engelska?

No news is good news

Förklaring

Engelska är ett västgermanskt språk som talas i bl.a. Nordamerika, Brittiska öarna, Australien och Nya Zeeland. Det är officiellt språk i flera afrikanska länder och i Sydasien. Engelska är ett av världens mest utbredda internationella språk. I Sverige är vi mycket influerade av det engelska språket och introducerar fler och fler engelska ord och uttryck i vårt talspråk.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 76% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-23.