Hur skrivs det engelska verbet "stop" i förfluten tid?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #19384

Hur skrivs det engelska verbet "stop" i förfluten tid?

Stopped

Förklaring

Den engelska grammatiken baseras på språkets germanska rötter, men till skillnad från de flesta andra germanska och romanska språk böjs adjektiven till exempel inte i kön och tal. Engelskan har generellt sett färre böjningsformer. De semantiska nyanserna anges istället med hjälpord och ordföljd. Det finns dock böjningsformer precis som regelbundna och oregelbundna ord i detta avseende.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 73% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-23.