Vad kännetecknar mossa?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #1956

Vad kännetecknar mossa?

Avsaknad av rötter

Förklaring

Bladmossor (Bryophyta) är enkla primitiva städsegröna växter som saknar rötter. Därför växer mossor oftast i fuktiga miljöer. Mossor reproducerar sig med sporer. De har ett antal gemensamma egenskaper som gör dem lätta att känna igen - trots detta är de mycket olika. Även om mossor är vanligt förekommande, är många arter nära knutna till livsmiljöer som är i kraftig nedgång vilket gör dem hotade.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 44% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-30.