Ungefär hur många bakterier utväxlas när en tar en annan person i hand?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara