Vilket tal kommer efter 8 i talföljden 1, 1, 2, 3, 5, 8...?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara