Gudarnas konung Zeus från den grekiska mytologin har en dotter som är vishetens och krigets gudinna. Vad heter hon?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #2049

Gudarnas konung Zeus från den grekiska mytologin har en dotter som är vishetens och krigets gudinna. Vad heter hon?

Athena

Förklaring

Athena (Pallas Athena) är vishetens och krigets gudinna i grekisk mytologi. Athena är också stadsgudinna för bl.a. staden Athen. Hennes attribut är sköld, lans, olivträd och uggla. Hon är dotter till Zeus och Metis och kom till världen genom att Zeus svalde den gravida Metis, varvid fostret fortsatte växa i hans huvud. Hefaistos delade Zeus huvud och ut ur hans skalle kom Athena fullvuxen och i rustning.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 65% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-01.