Under vilket århundrande levde den brittiske fysikern James Prescott Joule?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2056

Under vilket århundrande levde den brittiske fysikern James Prescott Joule?

1800-talet

Förklaring

Den brittiska fysikern James Prescott Joule levde år 1818-1889 och var elev till John Dalton. Som privatperson genomförde han noggranna mätningar av hur mycket värme som alstras i en elektrisk krets. Med dessa mätningar redogjorde han för Joules lag. Joule visade att värme och mekaniskt arbete kunde bringas att reagera med varandra och att värme inte ett särskilt ämne.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 43% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.