Vad används en kalorimeter till?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2058

Vad används en kalorimeter till?

Mätning av värmeöverföring

Förklaring

Med en kalorimeter mäter man hur mycket energi som frigörs vid en kemisk reaktion. Instrumentet är ett reaktionskärl som är isolerat från omgivningen. Under en kemisk reaktion bryts och bildas kemiska bindningar. Det krävs energi för att bryta en bindning, medan energi frigörs när bindningar bildas. Den frigjorda värmen resulterar därmed i en temperaturförändring i kalorimetern, som är proportionell med dess värmekapacitet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 5% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.