Vad är formeln för kinetisk energi?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2065

Vad är formeln för kinetisk energi?

E = 1/2*m*v^2

Förklaring

Kinetisk energi eller rörelseenergi är en grundläggande form av mekanisk energi kopplad till rörelser. Ett objekt med en massa (m), som rör sig med en hastighet (v) i ett bestämt referenssystem har i detta system en kinetisk energi (E), där E = 1/2*m*v^2.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 29% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.