Vilken slags energi kallas också rörelseenergi?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2067

Vilken slags energi kallas också rörelseenergi?

Kinetisk energi

Förklaring

Kinetisk energi eller rörelseenergi är en grundläggande form av mekanisk energi kopplad till rörelser. Ett objekt med en massa (m), som rör sig med en hastighet (v) i ett bestämt referenssystem har i detta system en kinetisk energi (E), där E = 1/2*m*v^2.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 63% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.