Om ett föremål med massan m skall flyttas höjden h uppåt, vad är då ditt arbete på föremålet lika med?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2071

Om ett föremål med massan m skall flyttas höjden h uppåt, vad är då ditt arbete på föremålet lika med?

A = m*g*h

Förklaring

I fysikens värld är arbete den energi som överförs till ett objekt när det under påverkan av en kraft förflyttar sig en viss distans. Den tillförda energin beräknas som väglängden gånger den del av kraften som pekar i vägens riktning. Ett utfört arbete kan vara både positivt och negativt och beräknas efter formeln A = m*g*h, där m är massan, g är tyngdaccelerationen och h är förändring i höjd. Ett föremål som förflyttas horisontellt tillför alltså inget arbete. Arbetet mäts i joule (J).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 33% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.