Vad är formeln för potentiell energi?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2075

Vad är formeln för potentiell energi?

E = m*g*h

Förklaring

Potentiell energi är en form av mekanisk energi som ett objekt besitter på grund av sitt läge. Till exempel så har ett äpple på en gren potentiell energi som omvandlas till kinetisk energi när äpplet faller ner. Formeln för potentiell energi är E = m*g*h, där (m) är objektets massa, (g) är den lokala tyngdaccelerationen och (h) är höjden. Det antagna standardvärdet för normal tyngdacceleration på jordytan är g = 9,80665 m/s^2.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 45% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.