Om du släpper en perfekt studsboll från en meters höjd, hur högt studsar den då?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2083

Om du släpper en perfekt studsboll från en meters höjd, hur högt studsar den då?

1 m

Förklaring

Den perfekta studsbollen förlorar inte energi när den träffar golvet. Detta beror på att den mekaniska energin bevaras eftersom kollisionen är fullständigt elastisk. I detta experiment har man bortsett från luftresistans.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 40% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.