Vilken fysiker var först med att föreslå existensen av den absoluta nollpunkten?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2097

Vilken fysiker var först med att föreslå existensen av den absoluta nollpunkten?

Kelvin

Förklaring

Kelvin (K) är SI-enheten för temperatur. En ökning i temperaturen med 1 K är samma sak som en ökning med 1 °C. Lord Kelvin var först med att föreslå existensen av den absoluta nollpunkten, som är den teoretiskt lägsta temperaturen som går att uppnå. Vid absoluta nollpunkten är molekylernas termiska rörelseenergi minimal. Emellertid är det praktiskt taget omöjligt att kyla ner till nollpunkten. Den absoluta nollpunkten är nollpunkt för den absoluta temperaturskalan. Detta gäller 0 K = -273,15 ° C.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 51% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.