Vilken fysiker etablerade en temperaturskala baserad på kokpunkt och fryspunkt för vatten?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2100

Vilken fysiker etablerade en temperaturskala baserad på kokpunkt och fryspunkt för vatten?

Celcius

Förklaring

År 1742 beskrev den svenska fysikern Anders Celsius en temperaturskala där vatten kokade vid 0 grader och frös vid 100 grader. År 1747 vändes denna skala. I dag går celsiusskalan från den absoluta nollpunkten (-273,15°C) och genom vattnets fasövergångar vid 0°C (fryspunkt) och 100°C (kokpunkt). Därefter fortsätter skalan upp i det oändliga.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 76% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.