Vem av dessa fysiker har fått en temperaturskala uppkallad efter sig?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2101

Vem av dessa fysiker har fått en temperaturskala uppkallad efter sig?

Det har de alla

Förklaring

Temperatur är det fysiska uttrycket för hur mycket termisk energi saker innehåller och därmed det som vi uppfattar som varmt och kallt. Temperatur kan mätas på olika sätt, men i allmänhet kallas ett instrument för temperaturmätning termometer. Flera forskare har fått temperaturskalor uppkallade efter sig, bl.a. svenska Anders Celsius, tyska Gabriel Daniel Fahrenheit, danska Ole Roemer och irländsk-skotska William Thomson (Lord Kelvin).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 49% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.