Vad varierar storleken på tyngdaccelerationen med?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2103

Vad varierar storleken på tyngdaccelerationen med?

Breddgraden

Förklaring

Tyngdaccelerationen (g) är den acceleration som ett objekt i vila i nivå med havsytan börjar att falla med i vakuum under påverkan av tyngdkraften. Tyngdaccelerationen varierar med breddgraden på Jorden. Det antagna standardvärdet för normal tyngdacceleration på Jordens yta är gn = 9,80665 m/s^2.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 17% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.