Vad är storleken på tyngdaccelerationen i Sverige?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2104

Vad är storleken på tyngdaccelerationen i Sverige?

9,82 m/s²

Förklaring

Tyngdaccelerationen (g) är den acceleration som ett objekt i vila i nivå med havsytan börjar att falla med i vakuum under påverkan av tyngdkraften. Tyngdaccelerationen varierar med breddgraden på Jorden. Det antagna standardvärdet för normal tyngdacceleration på Jordens yta är gn = 9,80665 m/s^2. I Sverige varierar tyngdaccelerationen från ungefär 9,815 m/s² i söder till 9,824 m/s² i norr.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 31% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.