Vad är formeln för kraften F's arbete (A) på ett objekt om kraften är riktad motsatt rörelsen (ds)?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2105

Vad är formeln för kraften F's arbete (A) på ett objekt om kraften är riktad motsatt rörelsen (ds)?

A = -F*ds

Förklaring

En kraft är en fysisk beskrivning av en påverkan som får ett objekt att accelerera. Den faktiska accelerationen bestäms genom den resulterande kraften, som är summan av alla påverkande krafter. SI-enheten för kraft är newton (N). Newton utformade tre kända lagar samt tyngdlagen. Newtons andra lag säger blott att en kraft är massan multiplicerad med acceleration (F = m*a). En krafts arbete mäts i newton gånger meter, vilket kallas joule (A = F * ds).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 29% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.