Vad är formeln för termodynamikens första huvudsats?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2106

Vad är formeln för termodynamikens första huvudsats?

dE = Eterm2 - Eterm1 = A + Q

Förklaring

Energiprincipen (eller lagen om energins bevarande) är termodynamikens första huvudsats. Den säger att värmen som flödar in i ett system är lika med ökningen av systemets inre energimängd minus det arbete som utförs av systemet. Energi kan inte skapas eller förstöras, utan bara omvandlas från en form till en annan. Detta kan uttryckas med formeln dE = A + Q, det vill säga att förändringen i inre energi är lika med tillförd värme plus tillfört arbete.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 26% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.