Vad är fysiskt arbete?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2109

Vad är fysiskt arbete?

Den energi en kraft tillför ett system

Förklaring

En kraft är en fysisk beskrivning av en påverkan som får ett objekt att accelerera. Den faktiska accelerationen bestäms genom den resulterande kraften, som är summan av alla påverkande krafter. SI-enheten för kraft är newton (N). Newton utformade tre kända lagar samt tyngdlagen. Newtons andra lag säger blott att en kraft är massan multiplicerad med acceleration (F = m*a). En krafts arbete mäts i newton gånger meter, vilket kallas joule (A = F * ds).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 32% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.