Isotoper har samma atomnummer i det periodiska systemet, men olika atommassa. Hur många väteisotoper finns det?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2113

Isotoper har samma atomnummer i det periodiska systemet, men olika atommassa. Hur många väteisotoper finns det?

3

Förklaring

Väte (H) är grundämne nummer 1. Det är en brännbar, lukt-, färg- och smaklös gas. Vätets kärna består endast av en proton och är därmed den mest simpla atomen. Väte har tre isotoper; protium, deuterium och tritium som har två neutroner. Tritium betecknas T i stället för H och är en radioaktiv isotop som sönderfaller till helium-3. Väte är det enda ämnet vars isotoper har olika kemiska beteckningar. I reaktion med syre bildar dessa vatten (H2O), tungt vatten (D2O) och supertungt vatten (T2O).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 44% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.