Vilka partiklar finner man runt omkring atomkärnan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2119

Vilka partiklar finner man runt omkring atomkärnan?

Elektroner

Förklaring

En elektron är en elementarpartikel med negativ laddning. Elektronerna som finns runt om atomkärnan upptäcktes av J. J. Thomson år 1897 i ett laboratorium på Cambridge University. Partikeln är en del av alla atomer och bestämmer atomens kemiska egenskaper. Den elektriska strömmen i en ledning utgörs av elektroner. Elektronen har en negativ elektrisk laddning på ca-1,6 × 10^-19 coulomb och en massa på 9,109 × 10^-31 kg.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 68% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.