Vad är formeln för elektronskalens maximala elektronantal i den klassiska modellen för en atom?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2124

Vad är formeln för elektronskalens maximala elektronantal i den klassiska modellen för en atom?

2*n^2

Förklaring

Den klassiska modellen för atomer beskriver ett elektronskal som ett diffus område, där sannolikheten för samspel med en elektron är störst. Elektronskalen benämns K, L, M, N, O, P, och Q eller 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7, räknat från den innersta till yttersta. Elektroner i de yttre skalen har högre genomsnittlig energi och befinner sig längre bort från kärnan än elektroner i de inre skalen. Ett skals maximala elektronantal uppfyller formeln 2*n^2, där n är elektronskalets nummer.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 34% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.