Hur många elektroner kan det vara i de tre första elektronskalen i en atom?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2128

Hur många elektroner kan det vara i de tre första elektronskalen i en atom?

2, 8 och 18

Förklaring

Den klassiska modellen för atomer beskriver ett elektronskal som ett diffus område, där sannolikheten för samspel med en elektron är störst. Elektronskalen benämns K, L, M, N, O, P, och Q eller 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7, räknat från den innersta till yttersta. Elektroner i de yttre skalen har högre genomsnittlig energi och befinner sig längre bort från kärnan än elektroner i de inre skalen. Ett skals maximala elektronantal uppfyller formeln 2*n^2, där n är elektronskalets nummer.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 44% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.