Vad är atommassenheten 1 u definierad som?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2129

Vad är atommassenheten 1 u definierad som?

En tolftedel av kol-12 atomens massa

Förklaring

Atommassenhet är den måttenhet som används för att ange atomers och elementarpartiklars massa. Atommassenhet förkortas u för "unit". En atommassenhet (1 u) definieras som en tolftedel av massan av en obunden atom i sitt grundtillstånd av isotopen kol-12. Av detta blir 1 u = 1,66 * 10 ^ -27 kg. Både en proton och en neutron väger 1 unit, medan en elektron endast väger 1/1836 unit. Antalet atommassenheter som går på ett gram kallas Avogadros tal.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 32% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.