Vad kallas atomer som har samma antal protoner i kärnan, men olika antal neutroner?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2130

Vad kallas atomer som har samma antal protoner i kärnan, men olika antal neutroner?

Isotoper

Förklaring

Isotoper är atomer vars kärnor har olika antal neutroner, men samma antal protoner och därmed tillhör samma grundämne. Isotoper kan vara stabila eller radioaktiva. De flesta naturligt förekommande grundämnen är blandningar av stabila isotoper. Isotoper av samma grundämne har nästan identiskt kemiskt beteende, men olika fysikaliska egenskaper, såsom densitet och smältpunkt.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 82% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.