Vilken typ av ämne klassas vanligt bordssalt som?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2134

Vilken typ av ämne klassas vanligt bordssalt som?

Kemisk förening

Förklaring

Natriumklorid är salt som de flesta har hemma i köket. Det har den kemiska beteckningen NaCl. Natriumklorid är en kemisk förening av alkalimetallen natrium och halogenen klor. Ämnet utvinns ur saltgruvor eller genom indunstning av salta sjöar eller havsvatten. NaCl är ett viktigt smakämne och ett konserveringsmedel i livsmedel.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 47% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.